Katre ISI 2015 Yılına Hızlı Giriyor...

 Ticaret hayatına 1980 yılında babasının yanında başlayan Recep Durgun, 1990 -1994 yılları arasında beyaz eşya ticaretiyle uğraştı. O yıllarda firmasının adı Aktif Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti’di. Merkezi Zeytinburnu’nda olan Katre Isı’yı 1996 yılında kuran Recep Durgun, hala bu sektörün öncü şirketlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Isıtma ve soğutma sektöründe toptan satış faaliyetlerinde bulunan Katre Isı’nın Bursa, Ümraniye, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Ankara, Adana ve Samsun’da şubeleri bulunuyor. 1997 yılında iGiD tarafından Girişimcilik Ödülü’ne layık görülen Recep Durgun’un kurduğu Katre Isı, Airfel’in ilk bayileri arasında yer alıyor.Recep Durgun dergimizin sorularını yanıtladı:


Airfel’le tanışmanız ne zaman oldu?
Tanışmamız, 2000’li yıllara denk geliyor.Airfel o dönemlerde şirketimizce irdelenmiş ve genel açıdan bakıldığında sektöründe başarıyla ilerleyen şirketler arasında yer aldığı gördüğümüz bir markaydı.Airfel’in ürün yelpazesi ısıtma ve soğutma olmak üzere iki ana konuda toplanıyordu. Satılan ürün çeşidiyle insanların gündelik hayatlarını daha kolay ve daha güzel bir hale getirmek için verdikleri çaba, müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını gün be gün takip etme sorumlulukları, yerli üretime önem vermeleri bizi etkiledi.Satılan ürünlerde her zaman sonuna kadar müşterisinin yanında yer almaları,Airfel’i tercih etme nedenlerimizden biri oldu.


Airfel’in satış sonrası hizmetlerinden müşterileriniz ve siz memnun musunuz?

Türkiye de iş ahlakı ve tüketici bilincinin yeterince oturduğunu söyleyemeyiz. Tüketici
haklarının ihlal edilmesinde bu iki unsurun etkisi büyük oldu. Öte yandan yasa koyucu olarak gerekli denetim ve bilgilendirmeyi yapmadığı için devletinde sorumluluğu var. Airfel’e ait satılan ürünleri ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili tebrik ve teşekkür almakla beraber tüm firmaların ürünlerinde olduğu gibi Airfel’in ürünlerinde de zaman zaman sıkıntılar çıkıyor. Burada önemli olan satılan ürünlerin arkasında olmaktır. Hiç şüphesiz ticaret etiği açısından çok önemli bir konudur bu. Hiç bir firma benim ürünlerimde sıkıntı çıkmaz, ayıplı ürün satmıyorum diyemez. Zira böyle olsaydı satış sonrası için yasal düzenlemeler olmazdı.Buradaki en önemli unsur, satış sonrası servis hizmetlerinin en hızlı ve en kaliteli şekilde verilerek tüketicinin mağdur olmasını önlemektir. Bu durum ticari ahlakın bir gereği olarak yapılmalı. Eğer bu yerine getirilemiyorsa, mutlaka bir olumsuzluk olarak üretici ve satıcı firmalara geri döner. Bu açıdan Airfel’i derlendirdi-ğimizde satış sonrası servis hizmetlerini diğer firmalara göre daha kaliteli ve hızlı bir şekilde verdiğini söyleyebiliriz.

Reklam-tanıtım çalışmalarını nasıl yürütüyorsunuz?

Pazarlama stratejisinde yapılan kampanyaların büyük bir önemi var. Bunu ticaret hayatım boyunca gözlemlemek fırsatı buldum. Biz genelde kampanyaları ürünlerimizin
tanıtılmasına yönelik olarak yapıyoruz. Çeşitli dönemlerde tüketicilere daha uzun vadelerle daha uygun fiyatlara ürünler satarak gerek Airfel’in gerekse kendi ürünlerimizin tüketiciler tarafından algılanmasını, niteliklerinin görülmesini amaçlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız kampanyalardan her zaman iyi sonuçlar aldık. Reklam ve tanıtım faaliyetlerimiz şu sadece kampanya organizasyonu, bülten ve broşür çalışmalarıyla sınırlı. Ama bizim asıl reklam ve tanıtımımızı mal sattığımız müşterilerimiz yapıyor. Güvenirlilik, dürüstlük, müşteri memnuniyetini gözetme, ürün çeşitliliği, ikame ürün bulundurma, hizmet ve ürün kalitesinde mükemmeli amaçlama, sorumluluk bilincine sahip olma, müşterisine ve personeline değer verme gibi unsurlar şirketimiz tarafından her zaman önemli oldu. Bu değerlere sahip çıktığımız için müşterilerimiz her zaman bizim reklamımızı yaptı.

Airfel’den ne gibi yardımlar ya da destekler bekliyorsunuz?
Airfel’in bir kurum kimliği ve değerlerivar. Daima tüketicilerin ihtiyaçlarını takip ediyor. Yerli üretime önem veriyor, satılan ürünlerde herzaman sonuna kadar müşterisinin yanında yer alıyor. Kısaca tüketici odaklı çalışıyor. Bu gibi unsurlar ileri düzeyde devam ettiğinde Airfel bize en iyi desteği vermiş olacaktır.


2014 yılı şirketiniz için nasıl geçti?
2014 yılıyla ilgili hedeflerimize ulaşmış durumdayız. 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda 2014 yılıyla ilgili aldığımız kararları yerine getirdik. Ciromuzu diğer yıllara oranla artırdık. Daha fazla firma ve tüketiciye ulaştık.

2015 yılı ve sonrasındaki hedef ve beklentileriniz neler?
2015 yılı ile ilgili elbette ticari beklentilerimiz var. Ancak Katre Isı olarak beklentilerimizi sadece rakamsal olarak belirlemiyoruz. şirketimizin geçmişten gelen kültürü ve etik değerleri var. Hedeşerimizi belirlerken bunları göz önünde bulunduruyoruz. Katre Isı’nın diğer şrmalardan farkı çalıştırdığı işçisini ön plana alan bir anlayış içerisinde olmasında yatıyor. Bir işletmenin daha fazla kar elde etmek için çalışanını ve onun ailesini sosyal
güvenceden mahrum etmesi ve hakkını vermemesi, iş görenleri için sağlık kurallarına uygun bir ortam oluşturmaması gibi birçok unsur hiç şüphe yok ki, iş ahlakıyla bağdaşmayan davranışlardır. Katre Isı kendisine değer verildiğine inanan çalışanların iş gördüğü bir işletmedir. Firmamızı işveren ve iş görenlerin oluşturduğu bir aile ortamı olarak görüyoruz. Katre Isı’da iş, sadece para kazanı lacak bir unsur olarak değil, yaşanılacak keyişi bir durum olarak kabuledilir. Bunun için de şirket ortamını ve şirket kültürünü belli değerlere göre şekillendirerek çalışmakta ve başarılı adımlarla yolumuza devam etmekteyiz. şirketimizi ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde verdiğimiz hizmet kalitesi açısından şimdiden marka haline geldiğimizi söyleyebilirim.

Başka yatırımlarınız var mı?
Son dönemlerde başka yatırımlar içerisinede girdik. Enerji sektörü ilgimizi çekiyor ve yatırım için şzibilite çalışmaları yapıyoruz. Bununla beraber Vessen, Lika markaları ile ısıtma ve soğutma sektöründe cihazlar üretmeye başladık.

İş hayatında bundan sonraki hedeşeriniz neler?
Şirketimiz kalitede mükemmeli amaçlıyor. Geçmişten gelen kültürünü ve etik değerlerini muhafaza ederek ilerici ve değişime açık bir şirketiz. Başarılarımızı personelimize ve müşterilerimize borçluyuz. iletişimde açıklık ilkesiyle yol aldık, bundan sonra da bu ilkeyi devam ettireceğiz. şeffaf bir şirket olma geleneğini koruyacağız. Ürettiğimiz ürün ve verdiğimiz hizmetlerle en iyi olmak bizim en vazgeçilmez hedefimiz.